CO<sub>2</sub> jako produkt - gospodarka wykorzystania wychwyconego CO<sub>2</sub>