Technologia wychwytu CO2 ze spalin i gazów przemysłowychTechnologia wychwytu CO2 ze spalin i gazów przemysłowych

Opis technologii: 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) rozwija technologię absorpcji chemicznej CO2 ze spalin oraz gazów procesowych o szerokim zakresie stężeń CO2. Punktem wyjścia jest znana z oczyszczania gazu ziemnego metoda aminowa. W stosunku do klasycznych rozwiązań w prezentowanej technologii zastosowano modyfikacje procesowe w układzie absorpcji oraz desorpcji pozwalające na poprawę sprawności procesu oraz obniżenie energochłonności energetycznej procesu. Kolejne usprawnienia technologii dokonywane są w oparciu o badania badawczo rozwojowe realizowane od 2010 roku z partnerami z przemysłu energetycznego i chemicznego.

FILM

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
  • Istotna poprawa efektywności procesu
  • Możliwość pozyskania strumienia CO2 o wysokiej czystości, także do celów spożywczych.
  • Możliwości rozwoju gospodarki niskoemisyjnej opartej na czystym węglu.
  • Możliwość aplikacji w wielu gałęziach przemysłu np.: energetycznym,  hutniczym,  cementowym, chemicznym i nawozowym
  • Technologia stanowi niezbędny element przy rozwoju technologii utylizacji CO2
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

-

Załączniki: 
Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Dojrzałość technologii: 
Gotowa do wprowadzenia na rynek
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Adam Tatarczuk
E-mail: 
atatarczuk@ichpw.pl
Telefon: 
664025647
Strona www: 
www.ichpw.pl/centrum-badan-technologicznych/
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP