PREDCOAL - program do zarządzania złożem węglowymPREDCOAL - program do zarządzania złożem węglowym

Opis technologii: 

Program do prognozowania jakości węgla w złożu to nowoczesne i nowatorskie narzędzie do predykcji jakości węgla koksowego w złożu i pokładzie. Zawiera model prognozowania zmian parametrów jakościowych węgla w złożu/pokładzie, na podstawie kopalnianych cyfrowych baz danych. Interaktywny program umożliwia wizualizację wszystkich właściwości węgla istotnych dla koksowni.

Program dostarcza:

 • „mapę technologicznych właściwości” pokładów węgli koksowych będących w obszarze aktualnego oraz perspektywicznego zainteresowania spółek górniczych,
 • wsparcie w zakresie  zarządzania złożem dla poszczególnych kopalń oraz dla całych spółek, obejmujący kompleksowo kwestie geologiczne, logistykę wydobycia i wzbogacania węgla oraz jego przydatność technologiczną,

Program składa się z następujących modułów funkcyjnych:

 1. baza danych parametrów złoża,
 2. moduł prognozowania rozkładu parametrów jakościowych węgla w złożu,
 3. moduł prognozowania wydobycia oraz parametrów jakościowych węgla wydobywanego.

Program PredCoal umożliwia:

 • integrację bazy danych programu z bazą danych zakładu górniczego, zawierającą wartości parametrów jakościowych węgla,
 • wizualizację jakości złoża za pomocą izolinii wykreślonych metodami interpolacji oraz ekstrapolacji,
 • planowanie oraz prognozowanie wydobycia, w oparciu o wymogi jakościowe dla węgla.
Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
 • Szybkie i wiarygodne uzyskanie informacji dotyczących jakości węgla we wskazanym złożu
 • Elastyczność oraz modułowość umożliwiające oszacowanie jakości węgla zarówno w wybranym złożu jak i w pojedyńczym pokładzie
 • Klasyfikowanie węgli zgodnie ze standardami krajowymi i międzynarodowymi
 • Wizualizacja jakości węgla w złożu/pokładzie uwzględniająca zarówno jej zmiany horyzontalne, jak również wertykalne
 • Łatwość obsługi oraz interaktywna współpraca ze służbami geologicznymi kopalni
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Program skierowany jest do zarządów kopalń i spółek węglowych oraz działów mierniczo-geologicznych (geolodzy górniczy). 

Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Inna forma ochrony
Dojrzałość technologii: 
Gotowa do wprowadzenia na rynek
Forma komercjalizacji: 
Licencja

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Łukasz Smędowski
E-mail: 
lsmedowski@ichpw.pl
Telefon: 
32/6216355
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP