Rola czystych technologii węglowych w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski