Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego oraz Hutnictwa - Katowice 29.08.-01.09. 2017 r.Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2017.  

Podczas pierwszego dnia targów w Sali audytoryjnej Międzynarodowego Centrum targowego odbyła się konferencja pt. „Węgiel w okresie transformacji energetycznej” zorganizowana przez Górniczą Izbę Przemysłowo - Handlową. W konferencji udział wzięła m.in. Anna Margis, dyrektor Departamentu Górnictwa Ministerstwa Energii przedstawiając przesłanki programu dla sektora węgla kamiennego w Polsce.
Główny cel programu to rentowne, efektywne i nowoczesne górnictwo oparte na wiedzy i innowacjach, zapewniające Polsce bezpieczeństwo energetyczne i wspierające konkurencyjność polskiej gospodarki.       
Program, który ma prezentować kierunki rozwoju sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce decyzją Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego, konsultowany jest przez specjalny zespół parlamentarzystów, przedstawicieli strony rządowej, związków zawodowych oraz przedsiębiorców.
Termin składania uwag upływa 4 września br., następnie skierowany zostanie pod obrany Rady Ministrów.   

Konferencja mogła odbyć się między innymi dzięki Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach.  
 


Uczestnicy konferencji. Na pierwszym planie pani Anna Margis, dyrektor Departamentu Górnictwa Ministerstwa Energii.
Źródło: Bartłomiej Szopa - Gazeta Górnicza. 

 

Istotne informacje