MEC2017 - Konferencja Inżynierii Mineralnej Wisła, 20-23.09.2017 r.
Sponsorzy Konferencji 

Konferencja MEC2017 już za nami.
Połączona konferencja składająca się z XIII Międzynarodowej Konferencji Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych (ICNOP), XXII Międzynarodowej Konferencji Przeróbki Kopalin i LIV Sympozjum Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii odbył się po raz drugi.
Organizatorami konferencji MEC2017 byli Instytut Metali Nieżelaznych we współpracy z Politechniką Wrocławską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Śląską, KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Cuprum CBR oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych.

Zakres konferencji:

Coroczne spotkanie środowiska mineralurgicznego ma na celu promowanie efektywnej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Udział w Konferencji daje ogromną okazję do przedstawienia i dyskutowania badań teoretycznych oraz ich praktycznych zastosowań we wszystkich aspektach inżynierii mineralnej i przeróbki węgla. Konferencja MEC2017 obejmowała następujące tematy:

  • zaawansowana mineralogia
  • automatyka i sterowanie procesami
  • innowacyjne konstrukcje maszyn i urządzeń przeróbczych
  • procesy separacji (magnetyczna, elektryczna, grawitacyjna, flotacja, koagulacja, aglomeracja, rozdrabnianie, przesiewanie, odwadnianie, suszenie, porcjowanie itd.)
  • hydro- i bio-hydrometalurgia
  • modyfikacja właściwości minerałów
  • odpady mineralne i ich odzysk
  • aspekty środowiskowe przeróbki kopalin.

Na stronie www.e3s-conferences.org znajdziecie Państwo większość prezentowanych materiałów. 

Uczestnicy konferencji mieli okazję również zwiedzić muzeum KOPALNIĘ WIEDZY O CYNKU na terenie ZGH Bolesław khttp://zghboleslaw.pl/pl/kopalniawiedzy.

KOPALNIA WIEDZY O CYNKU powstała z myślą o byłych i obecnych pracownikach ZGH „Bolesław”, jak również dedykowana jest najmłodszemu pokoleniu. Pragniemy wiedzę i doświadczenie, zdobyte przez pokolenia górników, inżynierów i naukowców, udostępnić publiczności w sposób kreatywny i atrakcyjny, i po to właśnie, aby tradycja górnicza ZGH znalazła swoje honorowe miejsce w postaci unikalnej i nowoczesnej przestrzeni edukacyjno-wystawienniczej - zachęcają niezwykle zaangażowani przewodnicy po muzeum.

W imieniu swoim oraz uczestników wyrażam podziękowania i podziw za prawdziwą pasję w tworzeniu ekspozycji.  

 

 

Istotne informacje